Μαΐ 112020
 

 

Ποσοτική Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή σε φοιτητές και φοιτήτριες των τεσσάρων Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Πολιτικής Επιστήμης). Η έρευνα  αφορούσε την αξιολόγηση της εμπειρίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην περίοδο της πανδημίας λόγω της ασθένειας Covid 19

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Γιάννης Ζαϊμάκης και Μαρίνα Παπαδάκη

Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας Μάιος 2020