Μαΐ 042020
 

Σύντομη Περιγραφή

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στη δημιουργία του «Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης», το οποίο προβλέπεται από την Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης, βάσει της αριθμ. 51/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Αρ. Πρακτικού 08/23-06-2016) καθώς και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο σχεδιασμός του έργου βασίστηκε τόσο στην περιγραφή των επιμέρους δράσεων της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης όσο και στο Σχέδιο Δράσης «Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (30/06/2016) όσο και στον Ν.4445/2016 «Συντονισμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Κρήτης, αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου ή μηχανισμού που θέτει ως προτεραιότητα την παρακολούθηση των κοινωνικών παρεμβάσεων σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και προκλήσεων, την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας, της αποστέρησης και του αποκλεισμού, την καταγραφή και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων κοινωνικών φαινομένων και την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού (στο επίπεδο του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) με κρίσιμα δεδομένα της Στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τριών κεντρικών ερευνητικών αξόνων του Προγράμματος

Χρήστος Παπαθεοδώρου, καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γιώργος Τσιώλης,  Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Κοινωνιολογία των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ερευνητές: Θωμάς Μαλούτας, Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Στεφανία Καλογεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στις Ποσοτικές Μεθόδους στην
κοινωνιολογία και στην Κοινωνική Δημογραφία, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Νικολέτα Ράτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινοτικής Εργασίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Μαρίνα Παπαδάκη, Εργαστηριακό Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στην Κοινωνική Στατιστική και στις Ποσοτικές Μεθόδους, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σταύρος Σπυρέλλης Διδάκτορας Κοινωνικής Γεωγραφίας

Αλέξανδρος Τσιριντάνης, ΕΔΙΠ με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεωργία Μπαγιουρούκη, διδάκτορας, Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βλάσης Μίσσος είναι Οικονομολόγος-ερευνητής στο ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών) με ερευνητικό αντικείμενο την Κοινωνική Πολιτική, την Ανισότητα και τη Φτώχεια

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης