Ιούλ 102020
 

Η έρευνα οργανώθηκε στο πλαίσιο ενός δισεξαμηνιαίου σεμιναρίου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με εστίαση στην κύμανση της συλλογικής δράσης κατά την περίοδο 2009-2014. Μεθοδολογικά υιοθετήσαμε τις γενικές αρχές της ανάλυσης των γεγονότων διαμαρτυρίας. Τα περιεχόμενα στη βάση δεδομένων, γεγονότα διαμαρτυρίας, προέκυψαν από την αποδελτίωση των καθημερινών φύλλων της Εφημερίδας Ελευθεροτυπία και Αυγή στις ηλεκτρονικές εκδόσεις τους, καθώς και από τον ιστότοπο του TVXS. Η αποδελτίωση των δημοσιευμάτων και η συναφής ποσοτικοποίηση των πληροφοριών τους προέκυψε στη βάση μιας καρτέλας αποδελτίωσης, η οποία περιελάμβανε πλήθος πληροφοριών κατά θεματικές ενότητες, σχετικές με το περιεχόμενο, τα αιτήματα, τα ρεπερτόρια, και τους οργανωτές της συλλογικής δράσης κατά την υπό μελέτη περίοδο. Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της εμπειρικής διερεύνησης αποτέλεσε η υπόθεση για την απαρχή ενός συγκρουσιακού κύκλου στην Ελλάδα με την έναρξη της κρίσης και την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και συνεπώς η αποτύπωση εκείνων των ιδιαίτερων ενδείξεων που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν την αρχική υπόθεση εργασίας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νίκος Σερντεδάκις

Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο

Διάρκεια έργου: 2014-2015