ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.)του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας εδώ και πλέον της μίας δεκαετίας. Είναι ενταγμένο οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ενώ στην περίοδο 2007-2009 λειτούργησε χωρίς χρηματοδότηση. Από τον Ιούνιο του 2010 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης του Τμήματος από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα από το τρίτο έτος σπουδών τους και να ασκηθούν σε ένα εργασιακό πλαίσιο που θα επιλέξουν ανάμεσα σε συνεργαζόμενους φορείς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η επιλογή γίνεται με ένα τρόπο τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το φοιτητή/τρια να επιλέξει υπηρεσία σε συνεργασία συνήθως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή και άλλο διδάσκοντα στο Τμήμα.

Το Π.Π.Α προβλέπει την άσκηση των φοιτητών/τριών σε συνεργαζόμενους φορείς που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα. Βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • Την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της επινοητικότητας και της ανάπτυξης επαγγελματικού ήθους από τους ασκούμενους/ες.
  • Την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών προκειμένου να στηριχτεί η ομαλή ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.
  • Η διεύρυνση του πεδίου απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος πέρα από τις μέχρι τώρα καθιερωμένους τομείς πιθανής εργασιακής ένταξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δημιουργία συνδέσεων με ερευνητικά κέντρα, με ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με δίκτυα επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε και με φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτιστικών δράσεων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων της κοινωνιολογίας με την κοινωνική πραγματικότητα και η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσω της επαγγελματικής άσκησης.

Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης: Άννα-Μαρία Παυλάκι στο email pavlaki@edu.uoc.gr ή στο τηλ. 2831077709.

Για προβλήματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Επιστημονική Υπεύθυνη Ε.Υ. (Ευγενία Πετροπούλου) κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 14:30-16:00 και Τρίτη 12.00-13.30 (ύστερα από συνεννόηση) ή με email στο petrope@uoc.gr. Eάν υπάρχει ανάγκη μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ε.Υ. τηλεφωνικά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:
Πετροπούλου Ευγενία
, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια (email: petrope@uoc.gr, τηλ.: 2831077476

 Ανακοινώσεις Πρακτικής Τμήματος Κοινωνιολογίας

2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Κοινωνιολογίας Ακ. Έτος 2022-2023-Εμβόλιμη Σεπτεμβρίου

3η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ(01/07 – 31/08/2023)

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 3_EE_2022-23 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε.Ε. 2022-23

Πρόσκληση ΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 2023

Ανακοίνωση για λειτουργία εργαστηρίου ΣΚΕ για πρακτική άσκηση 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑ 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ 2022-23

Ο σύνδεσμος του αποθετήριο για να μπορούν να ανέβουν οι αιτήσεις είναι: https://fss-backup.soc.uoc.gr:6106/sharing/k961AkqJh

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 1_EE_2022-23

Συνεργαζόμενοι φορείς Τμήματος Κοινωνιολογίας ATLAS

Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, Χ.Ε. 2022-23

Κατάταξη Φοιτητών

1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Παράταση Αιτήσεων

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης

2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021-22

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2021-22

2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2021-22


1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2021-22

1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΕ 2021-22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕ 2021-22-1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Συνεργαζόμενοι φορείς στον ΑΤΛΑΣ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης


ERASMUS+Ανακοινώσεις Πρακτικής
Πρακτική-Άσκηση-Απόφαση-ΓΣ294-2014

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Κοινωνιολογίας


Έντυπα και οδηγίες

Έντυπο Αξιολόγησης Φορέα 2023

Αίτηση πρακτικής άσκησης αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ1

Καρτέλα Φοιτητή (πρέπει να αποσταλλεί στο Γραφείο Πρακτικής) ΝΕΑ
Κριτήρια επιλογής και Επιτροπή Πρακτικής 2022
Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης_2022

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές
Δελτίο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από Επόπτη
Ερωτηματολόγιο φορέων
Ερωτηματολόγιο φοιτητών

ΠΡΟΤΑΣΗ για εκπόνηση Εργασίας Πρακτικής άσκησης


_______________________________________________________________

1Σ. Δαμιανάκος, Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων, Αθήνα, Πλέθρον, 2005

[print_link]