Σεπ 112021
 

Περιγραφή αντικειμένου:

The aim of the research is to study, from the students’ point of view, the perception of the experience of e-learning implementation at the Univeristy in the context of the Covid-19 pandemic crisis. The ultimate goal of the research is to understand the students’ attitudes about the e-learning model of education as it was applied in context of emergency due to pandemic crisis, to identify barriers that hinder its effective implementation and to explore participants’ ways of thinking about the role of digital technologies in the higher education during the post-Covid era.

Ερευνητική ομάδα:

Επιστημονικά υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητές:

Μαρίνα Παπαδάκη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περικλής Δράκος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χαρά Κόκκινου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κωδικός ΕΛΚΕ:

ΚΑ: 10843