Ελληνική Εθνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα

 

Το εθνικό ερευνητικό δίκτυο Sodanet_GR συγκροτήθηκε το 2012 και αποτελείται από τους παρακάτω 7 φορείς:

  1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) – Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων
  2. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας
  3. Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
  5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  6. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
  7. Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τα Κοινωνικά Δεδομένα http://sodanet.gr/