Δραστηριότητες

 

Το εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με έμφαση αφενός στην έρευνα και μελέτη σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και φαινομένων με τη διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων και αφετέρου στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσω της υλοποίησης Συνεδρίων και Θερινών Σχολείων.