Απρ 062020
 

Σύντομη περιγραφή

Η έρευνα βασίζεται στη συστηματική μελέτη αρχείων, εφημερίδων εποχής και προφορικών μαρτυριών για την κοινωνική ιστορία του αθλητισμού στο Ρέθυμνο από τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας ως σήμερα με έμφαση στην ιστορική διαδρομή και το ιδεολογικό περιεχόμενο των Αρκαδίων Αγώνων μέσα στο χρόνο. Απώτερος στόχος είναι η μελέτη όψεων της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας του Ρεθύμνου μέσα από την ανάπτυξη και την εξέλιξη του αθλητισμού στην πόλη.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ζαϊμάκης Γιάννης

Ερευνητική ομάδα

  • Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης   
  • Αλέξανδρος Τσιριντάνης, ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Ανδρέας Βάββος, μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Γιώργος Κατσαβριάς, μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου/Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΚΕ