Απρ 152018
 

Στο βιβλίο αυτό φιλοξενούνται 25 κείμενα που παρουσιάζουν ερευνητικά εγχειρήματα, θεωρητικούς προβληματισμούς και επιστημολογικές αναζητήσεις σε επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στην κοινωνική έρευνα, σε ρεύματα σκέψης στην κοινωνική θεωρία, στα πεδία του οπτικού πολιτισμού, των πολιτικών των κοινών, των κοινωνικών κινημάτων, της νεολαίας και της κοινωνικής μνήμης. Ο τόμος είναι προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και υιοθετεί τη λογική της ανοικτής πρόσβασης των κοινών πολιτισμικών αγαθών της γνώσης υπενθυμίζοντας τον ρόλο που μπορεί να παίξει η πανεπιστημιακή κοινότητα ως ανεξάρτητου παραγωγού και διανομέα ποιοτικής γνώσης προς την κοινωνία.

Συλλογικός Τόμος Ερευνητικές Διαδρομές στις Κοινωνικές Επιστήμες: Θεωρητικές-μεθοδολογικές συμβολές και μελέτες περίπτωσης (ΕΚΑΕΚΕ)