Ιούλ 122017
 

Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την Ημερίδα με θέμα “Ανοικτά Δεδομένα και Επιστημονική Έρευνα” που διοργάνωσε το Κ.Ε.Μ.Ε. στην παρακάτω διεύθυνση : “Ανοικτά Δεδομένα και Επιστημονική Έρευνα”

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους κάποιους συνδέσμους με πηγές ανοικτών δεδομένων.

https://www.europeandataportal.eu/el/homepage

https://data.europa.eu/euodp/el/data

https://www.ukdataservice.ac.uk/

http://saas.ekt.gr/content/unified-search

http://www.data.gov.gr/

http://www.data.gov.gr/

http://geodata.gov.gr/