Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 7 φορείς & Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Αιγαίου (συντονιστής), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Το υποέργο που είχε αναλάβει η ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο εν λόγω πρόγραμμα συνίστατο στη «Συλλογή, συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών άρθρων και κειμένων σχετικά με τις Ερευνητικές Υποδομές και τη Δευτερογενή Ανάλυση στην Κοινωνική έρευνα».

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γιώργος Τσιώλης

Ερευνητική ομάδα

  • Γ. Τσιώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • Ν. Σερντεδάκις, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας