Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Στο εν λόγω πρόγραμμα, που στόχο είχε τη συγκρότηση της Ελληνικής Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τα Κοινωνικά Δεδομένα, συμμετείχαν 7 φορείς & Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Η ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης συνέλεξε και τεκμηρίωσε δεδομένα ερευνών στις θεματικές περιοχές «Εργασία, εργασιακές ταυτότητες και εργασιακές σχέσεις», «Γεγονότα διαμαρτυρίας και συλλογική δράση», «Έρευνες ιστοριών ζωής και βιογραφικών αφηγήσεων», τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γιώργος Τσιώλης

Ερευνητική ομάδα

  • Γ. Τσιώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • Ν. Σερντεδάκις, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • Χρ. Μάιπα, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • Κ. Αναγνωστάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  • Μ. Κουφίδη, Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • Α. Σουλιώτη, Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας