Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της έρευνας ήταν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, η κοινωνική συγκρότηση, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι ταυτότητες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των κοινοτήτων των φανατικών οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Ελλάδα. Η έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο της εδραιωμένης θεωρίας (ground theory) μέσα από διαμεθοδικές προσεγγίσεις και χρήση ετερόκλητων ερευνητικών δεδομένων (ερωτηματολόγιο, αφηγήσεις ζωής, επιτόπια παρατήρηση, ανάλυση αρχειακού υλικού, ανάλυση περιεχομένου τραγουδιών και γκράφιτι) και έγινε σε τρία αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) στα οποία υπάρχει η πλειοψηφία των οργανωμένων οπαδών στην Ελλάδα.

 • Η ανάπτυξη της έρευνας περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια:
 • Διερεύνηση της κοινωνικής ιστορίας του κινήματος των οργανωμένων οπαδών στις υπό μελέτη κοινότητες
 • Συγκέντρωση δεδομένων για την κοινωνική οργάνωση και τα πρότυπα συλλογικής δράσης των κοινοτήτων οπαδών
 • Ανάλυση περιεχομένου τραγουδιών, ύμνων και γκραφίτι οπαδών
 • Διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων των οπαδών: επάγγελμα, φύλο, οικογένεια, εκπαίδευση, πολιτικές στάσεις, χρήσεις του ελεύθερου χρόνου
 • Ερμηνευτική διείσδυση στις κοινότητες των οπαδών μέσα από την ανάλυση των λόγων των υποκειμένων που έχουν βιώσει την οπαδική εμπειρία
 • Διεπιστημονική και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και ανάλυση τους δεδομένων από τη σκοπιά μιας ερμηνευτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γιάννης Ζαϊμάκης

Ερευνητική ομάδα

 • Γ. Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Β. Τζούκας Διδάκτορας Πάντειου Πανεπιστημίου,
 • Μ. Νικολακάκης , Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Δ. Δρένος , Υποψήφιος Διδάκτωρ Πάντειου Πανεπιστημίου
 • Μ. Ανδρονάς, Μεταπτυχιακός φοιτητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μ. Τσιμπογιάννη , Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Α. Αντωνιάδης , Πολιτικός επιστήμων

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης