Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τις μορφές, το νόημα και το περιεχόμενο του πολιτικού-υπαρξιακού γκραφίτι στο οπτικό τοπίο ελληνικών πόλεων στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, επιχειρεί να κατανοήσει το λόγο των υποκειμένων του γκραφίτι και το νόημα της δημιουργίας γκραφίτι σε μια κοινωνία κρίσης.

Το πρόγραμμα εστιάζεται στις συνθήκες της ελληνικής κρίσης και στις κοινωνικο-ψυχολογικές επιπτώσεις στην κοινωνία και διερευνά τους κοινωνικούς χώρους στους οποίους η πρακτική του γκραφίτι έχει εμπεδωθεί: πολιτικές εντάσεις, κοινότητες επισφάλειας, ριζοσπαστικές συλλογικότητες, κοινότητες καλλιτεχνών του δρόμου, πολιτικές ομάδες.

Η μελέτη βασίζεται σε εθνογραφική έρευνα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε περιοχές των κέντρων πόλης και σε εργατικά προάστια όπου η παρουσία των πολιτικών γκραφίτι είναι αισθητή. Η έρευνα χρησιμοποιεί το μοντέλο των μικτών μεθόδων με συμπληρωματικά τεκμήρια που περιλαμβάνουν φωτογραφικό υλικό πολιτικών γκραφίτι, εθνογραφική παρατήρηση και βιογραφικές συνεντεύξεις με δημιουργούς γκραφίτι και καλλιτέχνες του δρόμου

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ζαϊμάκης Γιάννης

Ερευνητική ομάδα

  • Μ. Παπαδάκη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Α. Τσιριντάνης , ΕΤΕΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Μ. Βαρδάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Α, Δρακωνάκης Αντώνης, Μεταπτυχιακός απόφοιτος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Clermont-Ferrand II
  • Β. Γκαγκέλης, μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Χ.Μ. Μπουρμά, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Α. Βασιλάκη, φοιτήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Έκθεση πεπραγμένων