Πρακτική Άσκηση

 

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Επιλογή Φοιτητών
Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.)του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας εδώ και πλέον της μίας δεκαετίας. Είναι ενταγμένο οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ενώ στην περίοδο 2007-2009 λειτούργησε χωρίς χρηματοδότηση. Από τον Ιούνιο του 2010 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης του Τμήματος από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα από το τρίτο έτος σπουδών τους και να ασκηθούν σε ένα εργασιακό πλαίσιο που θα επιλέξουν ανάμεσα σε συνεργαζόμενους φορείς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η επιλογή γίνεται με ένα τρόπο τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το φοιτητή/τρια να επιλέξει υπηρεσία σε συνεργασία συνήθως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή και άλλο διδάσκοντα στο Τμήμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Π.Α.
Το Π.Π.Α προβλέπει την άσκηση των φοιτητών/τριών σε συνεργαζόμενους φορείς που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα. Βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • Την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της επινοητικότητας και της ανάπτυξης επαγγελματικού ήθους από τους ασκούμενους/ες.
  • Την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών προκειμένου να στηριχτεί η ομαλή ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.
  • Η διεύρυνση του πεδίου απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος πέρα από τις μέχρι τώρα καθιερωμένους τομείς πιθανής εργασιακής ένταξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δημιουργία συνδέσεων με ερευνητικά κέντρα, με ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με δίκτυα επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε και με φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτιστικών δράσεων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων της κοινωνιολογίας με την κοινωνική πραγματικότητα και η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσω της επαγγελματικής άσκησης.

 

Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης- Χρήσιμες οδηγίες

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 Ενημέρωση
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιούνται δύο Ενημερωτικές Εκδηλώσεις, από τον ΕΥ του προγράμματος ΠΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ στο Ρέθυμνο. Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και διακινείται με όποιους πρόσφορους τρόπους διατίθενται (αφίσα, ενημερωτικά emails κ.ά.). Η πρώτη εκδήλωση εκάστου εξαμήνου πραγματοποιείται την πρώτη ή την δεύτερη εβδομάδα του εξαμήνου και η δεύτερη την προτελευταία ή την τελευταία, και αποσκοπεί στο να ενημερώσει του φοιτητές και τις φοιτήτριες για το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης αλλά και για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών και τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιοποιείται και με άλλους πρόσφορους τρόπους πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι διαθέσιμες θέσεις, το χρονικό διάστημα, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι σχετικές προθεσμίες, καθώς και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών.


Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης:
Άννα-Μαρία Παυλάκι στο email pavlaki@edu.uoc.gr.

Για προβλήματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο Ε.Υ. (Εμμανουήλ Τζανάκη) κάθε ΔΕΥΤΈΡΑ 11:00-12:30 ή με email στο tzanakism@uoc.gr. Eάν υπάρχει ανάγκη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ε.Υ. τηλεφωνικά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:
Τζανάκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής (email: tzanakism@uoc.gr, τηλ.: 2831077424)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τζανάκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής, Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Αθηνά Σκουλαρίκη, Λέκτορας

Συνεργαζόμενοι φορείς στον ΑΤΛΑΣ

Έντυπα και οδηγίες

Αίτηση πρακτικής άσκησης αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Καρτέλα Φοιτητή (πρέπει να αποσταλλεί στο Γραφείο Πρακτικής)
Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Ενδεικτική Λίστα Φορέων Πρακτικής ‘Ασκησης

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές
Δελτίο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τους επόπτες

Ερωτηματολόγιο φορέων
Ερωτηματολόγιο φοιτητών

ΠΡΟΤΑΣΗ για εκπόνηση Εργασίας Πρακτικής άσκησης

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Πρακτικό Επιλογής Nov 2017 & Feb 2018

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΑΦΙΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2ος 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ2_2017-18_ΟΕ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-18
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ3 2017-18

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-18

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης


ERASMUS+Ανακοινώσεις Πρακτικής
Πρακτική Άσκηση και ERASMUS+ (απόφαση ΓΣ294/2014)


_______________________________________________________________

1Σ. Δαμιανάκος, Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων, Αθήνα, Πλέθρον, 2005

[print_link]