Μαΐ 112020
 

 

Ποσοτική Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή σε φοιτητές και φοιτήτριες των τεσσάρων Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Πολιτικής Επιστήμης). Η έρευνα  αφορούσε την αξιολόγηση της εμπειρίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην περίοδο της πανδημίας λόγω της ασθένειας Covid 19

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Γιάννης Ζαϊμάκης και Μαρίνα Παπαδάκη

Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας Μάιος 2020

 

 

Μαΐ 112020
 

Σύντομη περιγραφή

he overall goal of the proposed research is the socio-historical study of post-war prostitution in Greece, taking as a case-study the famous red-light district of Piraeus “Trouba”, which flourished in the 1950-60s and became the epicentre of a growing urban sexual and entertainment market.
The period of interest extends between 1955 and 1967, significant dates for the regulation of prostitution in general and for its development in Trouba specifically.
The research focuses on the public imprint of prostitution, addressed through two main objectives. First, it traces inscriptions of prostitution in the state apparatus through a historical study of the court archives of the district of Piraeus. Secondly, it looks at cultural and symbolic significations of prostitution through an analysis of representations of Trouba in court proceedings and popular discourse, including local and national Press and commercial films of the period. The research is interdisciplinary, taking a socio-historical approach. The theoretical framework is informed by feminist debates on gender and intersectionality, the History of sexuality, and the sociology of popular culture. Research methodology combines analysis of court proceedings of criminal cases involving the world of prostitution, of local and national Press and of selected films.
The research explores key aspects of the social construction of prostitution, such as the role of the state in defining and controlling, but perhaps also enabling, prostitution and the symbolic significance of prostitution in delimiting hegemonic and marginalised gender and class identities. It aims to contribute to our understanding of the rise of a post-war, modern market of sexual services and night entertainment and its link to urban subcultures, highlighting ideological and social conflicts implicated in process of modernisation. It also aims to contribute towards decentering dominant socio-historical paradigms, by comparing Trouba with relevant international cases.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ζαϊμάκης Γιάννης

Ερευνητική ομάδα

•Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

•Αλέξανδρα Ζαββού, Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
•Δήμητρα Βασιλειάδου Ανδρέας , μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
•Γιώργος Κατσαβριάς, μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

 ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Κώδικος έργου:  ΚΑ 10653.

Μαΐ 042020
 

Σύντομη Περιγραφή

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στη δημιουργία του «Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης», το οποίο προβλέπεται από την Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης, βάσει της αριθμ. 51/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Αρ. Πρακτικού 08/23-06-2016) καθώς και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο σχεδιασμός του έργου βασίστηκε τόσο στην περιγραφή των επιμέρους δράσεων της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης όσο και στο Σχέδιο Δράσης «Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (30/06/2016) όσο και στον Ν.4445/2016 «Συντονισμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Κρήτης, αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου ή μηχανισμού που θέτει ως προτεραιότητα την παρακολούθηση των κοινωνικών παρεμβάσεων σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και προκλήσεων, την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας, της αποστέρησης και του αποκλεισμού, την καταγραφή και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων κοινωνικών φαινομένων και την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού (στο επίπεδο του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) με κρίσιμα δεδομένα της Στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τριών κεντρικών ερευνητικών αξόνων του Προγράμματος

Χρήστος Παπαθεοδώρου, καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γιώργος Τσιώλης,  Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Κοινωνιολογία των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ερευνητές: Θωμάς Μαλούτας, Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Στεφανία Καλογεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στις Ποσοτικές Μεθόδους στην
κοινωνιολογία και στην Κοινωνική Δημογραφία, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Νικολέτα Ράτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινοτικής Εργασίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Μαρίνα Παπαδάκη, Εργαστηριακό Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στην Κοινωνική Στατιστική και στις Ποσοτικές Μεθόδους, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σταύρος Σπυρέλλης Διδάκτορας Κοινωνικής Γεωγραφίας

Αλέξανδρος Τσιριντάνης, ΕΔΙΠ με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεωργία Μπαγιουρούκη, διδάκτορας, Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βλάσης Μίσσος είναι Οικονομολόγος-ερευνητής στο ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών) με ερευνητικό αντικείμενο την Κοινωνική Πολιτική, την Ανισότητα και τη Φτώχεια

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης