Σεπ 182018
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνιολογίας

UNIVERSITY of CRETE

School of Social Sciences

Department of Sociology

Πρόσκληση

Το ΠΜΣ «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί», το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και το Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) σας προσκαλούν στο διήμερο εργαστήριο με θέμα «Η βιογραφική έρευνα στο πλαίσιο της ερμηνευτικής παράδοσης: μεθοδολογικές αρχές και διαδικασίες ανάλυσης βιογραφικών αφηγήσεων», στο οποίο θα διδάξει η καθηγήτρια Gabriele Rosenthal (οργάνωση – συντονισμός: Γιώργος Τσιώλης). Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (2/10/2018) και την Τετάρτη (3/10/2018) στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου. Ειδικότερα:

Τρίτη, 2/10/2018 (17.30 – 20.30): «Βασικές μεθοδολογικές αρχές της βιογραφικής έρευνας: οι αρχές της ανακατασκευής, της απαγωγής και της διαδοχικότητας». (Αίθουσα Α 3-1, Τμήμα Κοινωνιολογίας).

Τετάρτη, 3/10/2018 (17.30 – 20-30): «Διαδικασίες ερμηνευτικής ανακατασκευής μιας βιογραφικής περίπτωσης: τρόποι εφαρμογής και ασκήσεις». (Αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕΜΕ).

Στο εργαστήριο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για την καλύτερη οργάνωση του Εργαστηρίου, παρακαλούνται όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν να το γνωστοποιήσουν με ένα μήνυμά τους στον συντονιστή του Εργαστηρίου, Γ. Τσιώλη (tsiolisg@uoc.gr)

Η Gabriele Rosenthal (https://www.uni-goettingen.de/en/28238.html) είναι καθηγήτρια στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του GeorgAugust Πανεπιστημίου του Göttingen, στο αντικείμενο των «Ποιοτικών Μεθόδων». Είναι, επίσης, η Διευθύντρια του Κέντρου Μεθόδων των Κοινωνικών Επιστημών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Ήδη από την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής, το 1979, ασχολείται επισταμένως με τη βιογραφική έρευνα, εντός της οποίας έχει αναπτύξει μια δική της μεθοδολογική πρόταση. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Research Committee 38: “Biography and Society” της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Ένωσης (ISA). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν ζητήματα της έρευνας των γενεών, της μετανάστευσης, της εθνοτικής ταυτότητας καθώς και θέματα της μεθοδολογίας και των μεθόδων της ποιοτικής έρευνας. Είναι πολυγραφότατη και στα ελληνικά έχει μεταφραστεί το κείμενό της με τίτλο «Η βιογραφική έρευνα», το οποίο έχει περιληφθεί στον συλλογικό τόμο «Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα» (επιμ. Γ. Τσιώλης & Ε. Σιούτη), Εκδόσεις Νήσος, 2013.