Ιούν 112020
 

Επιτόπια εθνογραφική έρευνα με σκοπό την εκτίμηση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής του οροπεδίου Λασιθίου και τη διερεύνηση των προοπτικών διαμόρφωσης των όρων και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης που σέβονται τις κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες καθώς επίσης το αξιακό σύστημα της τοπικής κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα μελετηθεί και θα αναδειχθεί το τοπικό αξιακό σύστημα, οι τρόποι σκέψης και ζωής, οι νοοτροπίες και οι αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας και ο ορίζοντας των προσδοκιών τους.    

Η έρευνα θα δώσει τη δυνατότητα να αναγνωριστούν και να περιγραφούν ιδιαίτερες περιοχές αναγκών, να ανακαλυφθούν παράγοντες που συμβάλλουν στη διαιώνιση τους, να αναδειχθούν τρόποι σκέψεις, κώδικες συμπεριφοράς και τοπικές αξίες. Απώτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας στρατηγικός συμμετοχικός σχεδιασμός για την αντιμετώπισης αναγκών και προβληματικών καταστάσεων και την επεξεργασία λύσεων που θα είναι συμβατοί με το τοπικό αξιακό σύστημα. Η ερευνητική πρακτική βασίζεται σε μια βασική παραδοχή πως τα προγράμματα παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες, δεν πρέπει να βασίζονται σε προκαθορισμένες θεωρήσεις για λύσεις προβλημάτων, οι οποίες θα επιβεβαιώνονται ή όχι στην πράξη, αλλά τα κριτήρια για τις προτεραιότητες δράσεων πρέπει να διαμορφώνονται μέσα από μια σύνθετη διεργασία καταγραφής, αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων που αφορούν ανάγκες, παροχές υπηρεσιών και προγραμμάτων και θα οδηγεί σε νέα γνώση που είναι απαραίτητη για την ανάληψη παρεμβατικών δράσεων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας των Τοπικών Κοινωνιών και του Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ερευνητική ομάδα:

Νικολέτα Ράτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Άρις Τσαντηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Μαρίνα Παπαδάκη, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Αλέξανδρος Τσιριντάνης, Μέλος ΕΔΙΠ στις νέες τεχνολογίες, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Γεωργία Μπαγιουρούκη, Διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ερευνητική ομάδα φοιτητών:

Αντώνης  Δρακωνάκης, Υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Ζωή Νταφώτη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Μαρία Ταμβάκη, προπτυχιακή φοιτήτρια,  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σοφία Κιλίμη, προπτυχιακή φοιτήτρια,  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου, προπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 Παρασκευή  Ευθυμίου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,  

Σίμος Χρονιάρης,  προπτυχιακός φοιτητής,  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Νικόλαος Σφυράκης,  προπτυχιακός φοιτητής,  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Χρηματοδότηση:    Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Ιδιωτικού Δικαίου  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ»