Ιούλ 072018
 

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ υπηρετώντας ένα από τους διαχρονικούς στόχους του ΚΕΘΕΑ, να βρίσκεται σε συνεχή διάλογο και επικοινωνία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με κύριο στόχο τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση για νέα γνώση, διοργάνωσε στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικότερα με το Τμήμα Κοινωνιολογίας (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας), εκπαιδευτικό σεμινάριο / εργαστήριο στην Βιογραφική Αφηγηματική προσέγγιση το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τσιώλη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την κ. Κασσέρη Ζαχαρούλα Εργαστηριακό/Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο διήμερο σεμινάριο / εργαστήριο με θέμα «Η βιογραφική Αφηγηματική Προσέγγιση στην έρευνα των εξαρτήσεων» συμμετείχαν στελέχη του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ και υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο.

Επιδίωξη και απώτερος στόχος των δύο φορέων είναι η συστηματική συνεργασία σε ερευνητικά θέματα που αφορούν τις εξαρτήσεις. Σκοπός να αναδειχθούν νέες πτυχές του ολοένα και πολυπλοκότερου κοινωνικού προβλήματος των εξαρτήσεων, ικανών να παράγουν νέα κοινωνική γνώση, χρήσιμη στην τοπική κοινωνία και την πολιτεία για την κατάθεση νέων προτάσεων για τα θέματα των εξαρτήσεων.

Πηγή: www.cretapost.gr