Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το 27ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το 27ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες που οργανώνεται από το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και θα διεξαχθεί στην (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου (Ρέθυμνο) από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση για 27ο Συνέδριο Ζητήματα μεθολογίας έρευνας v2