Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 – Υποβολή Δικαιολογητικών στη Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μετά την ανακοίνωση (Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 130441/Ζ1/13-11-2023) των αποτελεσμάτων Μετεγγραφών 2023-24 παρακαλούνται οι φοιτητές που εγκρίνεται η μετεγγραφή τους για το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν στην Γραμματεία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Υπογεγραμμένη την Αίτηση Μετεγγραφής (που υπεβλήθη στο Υπουργείο)
  2. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή (αναγράφονται πάνω στην αίτηση)
  3. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  5. Την Διαγραφή από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
  6. Υπεύθυνη Δήλωση με ελεύθερο κείμενο από το GOV.GR με το κείμενο:

«Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι πραγματικά και σε ισχύ.
Τα αντίγραφα που συμπεριλαμβάνω στα δικαιολογητικά εγγραφής είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επιθυμώ να μου σταλούν τα στοιχεία ενεργοποίησης του ακαδημαϊκού μου λογαριασμού στην παραπάνω δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνώ με την διάθεση και επεξεργασία των υποβληθέντων προσωπικών δεδομένων για υπηρεσιακούς λόγους που αφορούν στην εγγραφή και φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.»

ή υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής.

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από Τετάρτη 15/11/2023 έως και την Τετάρτη 22/11/2023 στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των μετεγγραφών, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο Μετεγγραφών 2023-24 και θα προχωρήσει η οριστικοποίηση της μετεγγραφής τους.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα άμεσα, ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι η μετεγγραφή τους.

E-mail: gramsociology@social.soc.uoc.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-77466 και 77491