Ενημερωτική Εκδήλωση ERASMUS+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ να συμμετέχουν στην ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 2.00μμ στην Αίθουσα Α3-1.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση από την Συντονίστρια ERASMUS κ. Αλεξάνδρα Ζαββού και από την κ. Ειρήνη Απανωμεριτάκη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ και θα συζητηθούν τα ερωτήματα/θέματα που απασχολούν τους/ις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες.