Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

Η ηλεκτρονική εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών 2023-24 στα ΑΕΙ θα γίνει ως εξής:

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από Πέμπτη 31 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 (με παράταση που δόθηκε) με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr/, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι σχολικές μονάδες θα υποστηρίξουν τους επιτυχόντες, στην περίπτωση που χρειαστούν επαναδημιουργία κωδικού ασφαλείας.

Για τις εγγραφές των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 και των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Σοβαρών Παθήσεων 2023 στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τα Τμήματα της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή.

Αναλυτικά, η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής έχει ως εξής:

Στην ανωτέρω προθεσμία οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία Σοβαρών Παθήσεων 2023 εκτός εκείνων των Στρατιωτικών Σχολών, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Αστυνομικών Σχολών, των Πυροσβεστικών Ακαδημιών, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης και Ρόδου και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καλούνται να εισαχθούν στην παρούσα ηλεκτρονική εφαρμογή για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στα Τμήματα Επιτυχίας τους. Ειδικά για τους επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι επίσης υποβάλουν αίτηση εγγραφής στα Τμήματα επιτυχίας τους μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής εφαρμογής, επισημαίνεται ότι οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής, να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Σύνδεση – Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων 2023

🔗 https://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login

Για την συνεχή ενημέρωση για πρωτοετείς φοιτητές θα ενημερώνεστε μέσω των ανακοινώσεων από την ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Για τις παροχές σίτισης και στέγασης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενημερώνεστε από το www.merimna.uoc.gr

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι φοιτητές/τριες μετά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείο Παιδείας καλούνται να καταχωρήσουν το αποδεικτικό αρχείο της εγγραφή τους  καθώς και κάποια ακόμα δικαιολογητικά στην Εφαρμογή Εγγραφής Πρωτοετών του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (βλ. πιο κάτω).

Γενικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κρήτης: παρακαλούμε δείτε τη σχετική ιστοσελίδα: visit.uoc.gr


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Σπουδών: Μαρίνα Μουνδριανάκη και Μαρία Ακουμιανάκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2831077466 και 2831077465

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας/εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών gramsociology@social.soc.uoc.gr

URL: https://sociology.soc.uoc.gr/

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Γραμματεία,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού Δευτέρα -Τετάρτη -Παρασκευή: 10:00΄ – 12:00΄

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ 20/9/2023.

Τα δικαιολογητικά που να απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf, μέσω της ακόλουθης φόρμας) είναι τα εξής:

1η ΦΑΣΗ: Ηλεκτρονική υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών στη Γραμματεία:

  1. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που πραγματοποιήσατε στην εφαρμογή του Υπουργείου
  2. Αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
  3. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης)
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν χρειάζεται επικύρωση)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986 με το κείμενο: “Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι πραγματικά και σε ισχύ. Τα αντίγραφα που συμπεριλαμβάνω στα δικαιολογητικά εγγραφής είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επιθυμώ να μου σταλούν τα στοιχεία ενεργοποίησης του ακαδημαϊκού μου λογαριασμού στην παραπάνω δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνώ με την διάθεση και επεξεργασία των υποβληθέντων προσωπικών δεδομένων για υπηρεσιακούς λόγους που αφορούν στην εγγραφή και φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.” ή Υπεύθυνη Δήλωση DOCx ή PDF είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή, είτε με έκδοσή της μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates.
  6. Φωτογραφία φοιτητή/τριας (μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg, Μέγιστο Μέγεθος: 10MB, Διαστάσεις: 200px x 200px)

Είσοδος στην φόρμα εγγραφής

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι η εγγραφή τους.

2η ΦΑΣΗ: Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία και ολοκλήρωση της εγγραφής:

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να στείλει στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email, τους κωδικούς τους και, οι άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης και οδηγίες για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την χρήση του email και κωδικού.

3η ΦΑΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής:

Οι φοιτητές για να έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αίτηση μετεγγραφής, αίτηση σίτισης/στέγασης κ.α.) θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας και θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά με email το όνομα χρήστη και τον κλειδάριθμο.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και στο Τμήμα Κοινωνιολογίας θα χρειαστεί να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση του email σας.

Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του email, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). Ακόμα δείτε τις ειδικές πληροφορίες χρήσης ακαδημαϊκού email.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις σίτισης/στέγασης στην Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πληροφορίες σχετικά με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών με Αναπηρία ή και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Ενημέρωση Συμβουλευτικού Κέντρο για πρωτοετείς φοιτητές_2023-2024

Πληροφορίες για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης με αξιόλογες συλλογές έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων, περιοδικών και άλλων αρχείων υποστηρίζει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμμετοχή σας στις ενημερώσεις της Βιβλιοθήκης -που αφορούν τη λειτουργία και τους κανόνες της- είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού υλικού της. Επισκεφτείτε την ενότητα «Πρωτοετείς» στην ιστοσελίδα της (lib.uoc.gr) ή/και επικοινωνήστε με την υπηρεσία Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών.

Παράλληλα θα δίνονται πληροφορίες και για μετεγγραφές φοιτητών στο site του Υπουργείου Παιδείας.

Παρακαλούμε θερμά για την κατανόησή σας, προκειμένου να διευκολύνετε και το δικό μας έργο, να καλείτε οι ίδιοι οι φοιτητές στα τηλέφωνα της Γραμματείας και μόνο για απορίες που δεν καλύπτονται από τις ανακοινώσεις μας. Επίσης μην ξεχνάτε να περιμένετε μία ημέρα μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας για να ενημερωθούν όλα τα συστήματα.

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά.