ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΓΑΚ211, ΑΝΑΚ284, ΠΟΛΚ140, ΜΕΘΚ296 των Ι. Γουσέτη και Ά. Λουκάκη

Τα μαθήματα ΥΓΑΚ211 “Κοινωνιολογία των Εξαρτήσεων” και ΑΝΑΚ284 “Κοινωνικός Αποκλεισμός και Στέγη” (Διδάσκουσα: Ιωάννα Γουσέτη) καθώς και ΠΟΛΚ140 «Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία» και ΜΕΘΚ296 «Εφαρμογές εμπειρικής ποσοτικής έρευνας στην Πολιτική Κοινωνιολογία» (Διδάσκων: Άγγελος Λουκάκης) δεν θα πραγματοποιηθούν κατά την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου (12-16 Φεβρουαρίου) καθώς οι εντεταλμένοι διδάσκοντες που θα τα διδάξουν δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη σύμβασή τους και επίσης μένει να διευθετήσουν πρακτικά ζητήματα για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους.