Μαθήματα Ε.Ε. 2018-2019

Κόμματα και Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα (Political Parties and Civil Society in Greece)

Κοινωνική Θεωρία και Ιστορικότητα  (Social Theory and Historicity)

Αγροτική Κοινωνιολογία (Rural Sociology)

Κοινωνική και Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία (Social and Political Philosophy)

Συλλογική Δράση και Κοινωνικά Κινήματα (Collective Action and Social Movements)

Βιοπολιτικά Σώματα και Υποκείμενα (Biopolitical Bodies and Sabjects)

Θεωρίες Εξουσίας (Theories of Justice) (κοινό μάθημα με ΠΜΣ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης)