Μαθήματα Χ.Ε. 2018-2019

Υποχρεωτικά Μαθήματα όλων των Ειδικεύσεων

1) Βασικές Αρχές Κοινωνικής Έρευνας_Περίγραμμα

(Basic Principles and Methods of Social Research_Syllabus

2) Υποχρεωτικό Ερευνητικό Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

(Thesis Proposal Preparation Seminar)

Ειδίκευση Α΄: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών

(Epistemology of Social)

Ειδίκευση Β΄: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες

Πολιτισμός και Κοινωνική Ανισότητα: Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Culture and social inequality: theoretical and methodological approaches

Ανισότητες και Ετερότητα: Προκαταλήψεις, Ξενοφοβία, Ρατσισμός

(Inequalities and otherness: Prejudice, xenophobia, racism)

Ειδίκευση Γ΄: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

Ερευνώντας την Κοινωνική Μεταβολή

Researching Social Change

Εργασιακές Σχέσεις

Industrial Relations