Μαθήματα μέχρι 2016-17

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Moodle για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

Μπορείτε να συνδεθείτε έχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο