Μαθήματα E.Ε. 2017-2018

Κατεύθυνση A «Μεθοδολογία Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας»

Μέθοδοι και Τεχνικές της Συγκριτικής Κοινωνικής Έρευνας (Comparative Research Methods and Techniques) – AYK01

Κατεύθυνση Β «Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη»

Ιστορική Κοινωνιολογία (Historical Sociology) – ΒΥΚ02

Κοινωνική Θεωρία και Νεωτερικότητα (Social Theory and Social Theory and Modernity) – ΒΥΚ01

Κατεύθυνση Γ «Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες» 

Φύλο, Ανισότητες, Εξουσία (Gender, Inequalities, Power) – ΓΥΚ01

Κατεύθυνση Δ «Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί»

Αγροτική Κοινωνιολογία (Rural Sociology) – ΔΥΚ01