Μαθήματα E.Ε. 2017-2018

Κατεύθυνση A “Μεθοδολογία Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας”

Μέθοδοι και Τεχνικές της Συγκριτικής Κοινωνικής Έρευνας (Comparative Research Methods and Techniques) – AYK01

Κατεύθυνση Β “Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη”

Ιστορική Κοινωνιολογία (Historical Sociology) – ΒΥΚ02

Κοινωνική Θεωρία και Νεωτερικότητα (Social Theory and Social Theory and Modernity) – ΒΥΚ01

Κατεύθυνση Γ “Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες” 

Φύλο, Ανισότητες, Εξουσία (Gender, Inequalities, Power) – ΓΥΚ01

Κατεύθυνση Δ “Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί”

Αγροτική Κοινωνιολογία (Rural Sociology) – ΔΥΚ01