Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Κοινωνιολογία”:

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Ηλ. Ταχυδρομείο socpms at social.soc.uoc.gr
Τηλ. 2831-077491
Fax 2831-077467

Προβολή Μεγαλύτερου Χάρτη