Ανακοίνωση ΣΦΚ για έναρξη Ομαδικού Προγράμματος Διαχείρισης Άγχους σε Φοιτητές του Π.Κ.

http://news.uoc.gr/news/2019/13-02/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%A3%CE%9A%CE%A6.pdf