Πρόσκληση στο Διαδικτυακό Σεμινάριο Νέων Ερευνητών: Β. Κονδυλάκη «Πένθος και ομηρική ποίηση: πρόσληψη και σημασία για τους σημερινούς Έλληνες»

Σεμινάριο Νέων Ερευνητών
Βασιλική Κονδυλάκη
Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λωζάννης
Επισκέπτρια Ερευνήτρια ΚΕΜΕ-ΠΚ (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας)

«Πένθος και ομηρική ποίηση: πρόσληψη και σημασία για τους σημερινούς Έλληνες»

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020, 17:30
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο ζωντανά, πατώντας την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης στον σύνδεσμο:
https://zoom.us/j/93837018658

Μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων αποσπασμάτων της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, η παρούσα διάλεξη επιχειρεί, αρχικά, να αναλύσει ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους ένα σύγχρονο αναγνωστικό κοινό – πιο συγκεκριμένα, Έλληνες φοιτητές φιλολογίας και κοινωνιολογίας – κατανοεί και προσλαμβάνει το θέμα του πένθους και του ψυχικού πόνου, έτσι όπως αυτό αναπαρίσταται στα δύο αρχαιότερα έπη της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα συζητηθούν οι μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι τεχνικές ανάλυσης. Σε δεύτερο επίπεδο, σκοπός της διάλεξης αυτής είναι να συζητήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας γύρω από δύο πεδία έρευνας, αυτό της Διδακτικής της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και αυτό της Ιατρικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πρόκειται για ερευνητικά ερωτήματα που αναδεικνύουν τη δυνατότητα διερεύνησης μιας διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στις ομηρικές αφηγήσεις και τη διαμόρφωση του φαντασιακού του θανάτου στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και, ιδιαίτερα, στην ελληνική.

Η Βασιλική Κονδυλάκη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λωζάννης και βοηθός καθηγητή στο Τμήμα των Αρχαίων Ελληνικών του ίδιου Πανεπιστημίου (Assistante diplomée, UNIL). Υπό την εποπτεία των καθηγητών Dr. David Bouvier (IASA-Faculté des Lettres, UNIL), και Dr. Vincent Barras (Institut des Humanités en Médecine, Faculté de Biologie et de Médecine, UNIL), εκπονεί μια διδακτορική διατριβή με διεπιστημονικό θέμα, συνδυάζοντας στην προσέγγισή της τη φιλολογική και αφηγηματολογική ανάλυση κλασικών κειμένων με σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, και συγκεκριμένα, την αισθητική της πρόσληψης. Στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, υπήρξε Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ-ΠΚ) από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαΐου 2020. Μέρος του ερευνητικού της έργου έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.

* Στα Σεμινάρια Νέων Ερευνητών του ΚΕΜΕ-ΠΚ νέοι ερευνητές παρουσιάζουν το τρέχον ερευνητικό τους έργο, δίνοντας έμφαση στις μεθόδους έρευνας και τις τεχνικές ανάλυσης. Στόχος των σεμιναρίων είναι να προσφέρουν στους νέους ερευνητές τη δυνατότητα της εξοικείωσης με ποικίλες προσεγγίσεις στην εμπειρική έρευνα, να βελτιώσουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες και να απαντήσουν στα φιλοσοφικά ή και πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στην πορεία της έρευνάς τους, μέσω του διαλόγου με έμπειρους ερευνητές και της δικτύωσης με συναδέλφους τους.