Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση των Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών των Σχολών του Ρεθύμνου

Το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Κρήτης ύστερα από συνεδριασή του στις 13.11.2019, αποφάσισε την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης των Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών των Σχολών του Ρεθύμνου την Παρασκευή 29.11.2018 στις 14.30 στην αιθ. πολλαπλών χρήσεων της Βιβλιοθήκης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ορίστηκαν ως εξής:
1. Ενημέρωση Συλλόγου
2.Πολιτική συγκυρία
3. Εκπαιδευτική συγκυρία
3.Δράση Συλλόγου
Από το ΔΣ του συλλόγου,
ο Πρόεδρος
Γιάννης Πολίτης