Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογία κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

  • Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.: Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί (http://sociology.soc.uoc.gr/?p=8824)

Υποβολή αιτήσεων: 19 Αυγούστου 2019 έως 10 Σεπτεμβρίου 2019

Διενέργεια εξετάσεων: 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2019

αίτηση: βλ. ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

  • Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί, κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων: 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018

Διενέργεια εξετάσεων: 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2018

 

Υποβολή αιτήσεων : 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017
Διενέργεια εξετάσεων : 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2017