Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογία κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Υποβολή αιτήσεων : 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017
Διενέργεια εξετάσεων : 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2017

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο ΠΜΣ Κοινωνιολογία κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017