Ανακοίνωση για απασχόληση/Καταγραφή αστέγων στο Ηράκλειο

Ανακοίνωση για απασχόληση/Καταγραφή αστέγων στο Ηράκλειο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για την καταγραφή στο Ηράκλειο μπορούν να
επικοινωνήσουν για περισσότερες λεπτομέρειες με τους κ. Κ. Γκούνη και
Β. Αράπογλου στέλνοντας τους σχετικό email.