Προκηρύξεις για το ΠΜΣ Κοινωνιολογία

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ»

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

(τηλ. 28310-77491, 28310-77466, Φαξ 28310-77467,  http://www.soc.uoc.gr/socpms)

Το ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ" εμβαθύνει τη σπουδή στο αντικείμενο της Κοινωνιολογίας. Στρατηγικός στόχος του είναι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση επιστημόνων - ερευνητών στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Κοινωνιολογίας προκειμένου να κατανοηθούν κοινωνιολογικά οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες που εμφανίζονται στα πλαίσια μιας μεταβαλλόμενης και παγκοσμιοποιούμενης οικονομικής, πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής. 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στην γνωστική περιοχή Κοινωνιολογία και απονέμει

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά απο διετείς σπουδές, με τις εξής κατευθύνσεις:
    1. Κοινωνική Οργάνωση & Κοινωνική Μεταβολή
    2. Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές & Συγκρούσεις
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ) στην Κοινωνιολογία.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των απονεμόμενων τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.

Το Πρόγραμμα που οδηγεί στο ΜΔΕ περιλαμβάνει τη Διδασκαλία Μαθημάτων ή Σεμιναρίων και τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΔ).  Η παρακολούθηση όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων ή σεμιναρίων είναι υποχρεωτική.

 

Kατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα  των δύο κατευθύνσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα

Α)   Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή

Β) Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις

Σύγχρονα Ζητήματα στην Κοινωνιολογία  Ι  

Νέες Τεχνολογίες: Πολιτικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις

Ιδεολογία, Θρησκεία και Εξουσία στην Ύστερη Νεωτερικότητα

Σύγχρονα Ζητήματα στην Κοινωνιολογία ΙΙ  

Αειφορικότητα και Οικολογικός Εκσυγχρονισμός

Έμφυλες Ταυτότητες και Ανισότητες

Μέθοδοι Έρευνας στην Κοινωνιολογία  Ι

Κοινωνιολογικές θεωρίες της οικονομικής ζωής

Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Μέθοδοι Έρευνας στην Κοινωνιολογία ΙΙ

Κοινωνικές και Πολιτικές Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Όψεις της Σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας

 

Παγκοσμιοποίηση και Ανάπτυξη

Τοπική Ανάπτυξη: Πολιτισμικές Διαστάσεις

Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις

Εθνότητες και Εξουσίες: Εθνοτικές και Κρατικές Λογικές

Μετανάστευση-Διασπορά: Κριτικές Προσεγγίσεις

Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και της Tέχνης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Συστήματα Κοινωνικού Ελέγχου

Συλλογική Δράση & Κοινωνικά Κινήματα

Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία της Εργασίας

 

Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Μεταβολή

Πέραν των Διδασκόντων του Τμήματος, συμμετέχουν Καθηγητές όπως οι: Νίκος Μουζέλης, Mario Diani, Ελένη Βαρίκα, Κ. Τσουκαλάς, Ρόη Παναγιωτοπούλου, Leslie Sklair, Michael Redclift, Andrew Jamison, N. Κοκοσαλάκης, Λεωνίδας Λουλούδης, Πάρης Τσάρτας, Jean-Marc Leveratto, κ.α.