Ανακοίνωση

20/10/2011

 

Εγγραφές νέων μεταπτυχιακών Φοιτητών

Πότε:Οι εγγραφές των νέων μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι από 17/10/2011 έως 24/10/2011, και ώρες 11:00 έως 14:00.
Που: Στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Μαθήματα

Πότε: τα μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2011-12 ξεκινάνε στις 17.10.2011-13.1.2012.
Που: Το πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και τα προσφερόμενα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2011-12, υπάρχουν στο site του μεταπτυχιακού της κοινωνιολογίας http://www.soc.uoc.gr/socpms και στους πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος. Τυχόν αλλαγές του προγράμματος μαθημάτων αναρτώνται επίσης στους πίνακες ανακοινώσεων. 

Φοιτητική Ταυτότητα και κωδικοί Students WEB

Πώς: μετά την εγγραφή σας πηγαίνετε στη μηχανογράφηση για τους κωδικούς του Student’s web και για φωτογραφία για την φοιτητική σας ταυτότητα.
Που: στη Μηχανογράφηση του Πανεπιστημίου Κρήτης (γραφείο δίπλα στο Αμφιθέατρο Δ7).
Ισχύς: Η φοιτητική ταυτότητα ισχύει για το χρονικό διάστημα που είστε φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Φοιτητικό πάσο)

Πως: Μπαίνετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, κάνετε εγγραφή φοιτητών και έπειτα εισαγωγή φοιτητών.
Που: http://paso.minedu.gov.gr/ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.
Ισχύς: Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου ισχύει για ένα χρόνο, μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο 2012. Φοιτητικό πάσο μπορείτε να λάβετε μόνο τα δύο (2) πρώτα χρόνια μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Δηλώσεις Μαθημάτων

Πού: Δηλώνετε τα μαθήματα σας στο Student’s web  https://student.cc.uoc.gr/. Στο Student’s WEB βλέπετε τα μαθήματα που έχετε δηλώσει και βαθμολογηθεί. Υπάρχει σχετικό link στην ιστοσελιδα του μεταπτυχιακού Ηλ.Εξυπηρέτηση Φοιτητών.
Πώς: Παίρνετε κωδικούς από τη μηχανογράφηση
Πότε: Δηλώνετε τα μαθήματα σας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 από 17-27/10/2011. Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Συνάντηση υποδοχής

Θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ Κοινωνιολογία την Τετάρτη 26/10/2006 στις 17:00 στην Α3-1, πριν το μάθημα « Μέθοδοι Έρευνας στην Κοινωνιολογία Ι Ποσοτικές Μέθοδοι» κ. Γ.Παπαγεωργίου.
Σας προσκαλούμε στο καλωσόρισμα.
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας
Σωκράτης Κονιόρδος