Υλικό προγράμματος

Τα παρακάτω κείμενα αποτελούν τμήματα του ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ του Προγράμματος.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο των κειμένων του οδηγού μελέτης σε μορφή .7zip από τον σύνδεσμο Συνολικό Υλικό

Aa_Περιεχόμενα-Οδηγού-μελέτης-1

Α_α_Κονιόρδος

Α_β_Παπαγεωργίου-2

Α_γ_Ναγόπουλος

Β_α_Πετούση

Β_β_Παπαδόπουλος_Α

Β_γ_Παπαδόπουλος_Α

Β_δ_Nagopoulos

Β_ε_Παπαγεωργίου

Γ_α_Ρόντος

Γ_β-Παδόπουλος_Α-1

Γ_γ_Παπαδόπουλος_Α

Γ_δ_Τσιώλης

Γε_Καλλας

Γ_στ_ΣΤ_δ_Ζ_α__SPSS_Tragaki

Δ_α_Πετούση

Δ_β_Πετούση

Δ_γ_Παπαδόπουλος_Α

Δ_δ-και-Η_β_Κονιόρδος1

Ε_α_Παπαγεωργίου

Ε_β_Τσιώλης-1

Ζ_β_Ναγόπουλος

Ζ_γ_Ναγόπουλος

Ζ_δ_Ναγόπουλος

Ζ_ε_Ναγόπουλος

Η_α_Κονιόρδος

Η_β_Σαββάκης

ΣΤ_1_α_Ρόντος

ΣΤ_1_β_Τσιώλης

ΣΤ_1_γ_GIS_Xalkias

ΣΤ_2_α_Βρυωνίδης_ESS

ΣΤ_2_β_Κάλλας

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πρόσθετα_Βρυωνίδης_November_2014_handouts

Koussis&Zambarloukou_445-475

Papadopoulos&Fratsea_2014

1η_Παρουσίαση_Ερευνητικών Αποτελεσμάτων_Μετανάστευση_ΠΕΓΑ_ΑΓΠ

Τσιώλης Γεώργιος 1

 

Κείμενα αναφορικά με το πρόβλημα της πρόσβασης

Oinas – Voices and silences

Harrington-The Social Psychology of Access in Ethnographic Research

Delany-Some Field Notes on the Problem of Access in Organizational Research