Επικοινωνία

Πληροφορίες:
Αγγελική Υφαντή
καθημερινά 10:00-14:00
τηλ. 6975838708
email: edeak.katartisi@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
«Πρόγραμμα Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων – ΕΔΕΑΚ»
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Ρέθυμνο 74 100