Αρχική

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν ενέχει οικονομική επιβάρυνση

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γ΄Παρουσίασης_Ρέθυμνο

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Δ΄Παρουσίασης_Μυτιλήνη

Προκύρηξη_Προγράμματος Επικαιροποίησης-Κρήτη-3-και-Αιγαίο-4_FINAL

Αίτηση συμμετοχής_ΕΔΕΑΚ_Γ_Δ

 Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Α’ Παρουσίασης- Ρέθυμνο

Πρόγραμα Διδασκαλίας Β’ Παρουσίασης-updated_Καλλιθέα-Χαροκόπειο_21_11_2014

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Επικαιροποίησης Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων