Συνεργαζόμενα Τμήματα

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Σύνδεσμος: http://www.soc.uoc.gr/sociology/

Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σύνδεσμος: http://www.geo.hua.gr/

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σύνδεσμος: http://www.soc.aegean.gr/