ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28/04/2015
Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω κωλύματος τους διδάσκοντος κ. Κονιόρδου Σωκράτη τα μαθήματα της Κυριακής 03/05/2015, Η. Αποτίμηση Κοινωνικών Ερευνών: Εξέταση Παραδειγμάτων Ερευνητικών Προγραμμάτων & Ερευνητικών Εφαρμογών & Ανάλυσή τους και ΣΤ. Νέα Εργαλεία Κοινωνικής Έρευνας – Βασικές Γνώσεις & Εμπειρικές Εφαρμογές Εργαστηριακή Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 02/05/2015, ώρα έναρξης 13:00.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής
Σωκράτης Κονιόρδος
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν. Κρήτης