Ανακοίνωση

26/03/2015
Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο μάθημα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Συλλογής & Παραγωγής Δεδομένων, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος Καθηγητή Κωνσταντίνου Ρόντου, το Σάββατο 28/03/2015, 10.00 – 17.00.
Τα μαθήματα της Παρασκευής 27/03/2015 και Κυριακής 29/03/2015, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Όσον αφορά στην αναπλήρωση του μαθήματος, θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά και από το site του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης: «Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων – ΕΔΕΑΚ», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ», με κωδικό 07.08.73.12.01.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής
Σωκράτης Κονιόρδος
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν. Κρήτης