ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σας ενημερώνουμε ότι διαμορφώνεται το πρόγραμμα της όγδοης εβδομάδας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης: «Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων – ΕΔΕΑΚ», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ», με κωδικό 07.08.73.12.01. για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Παρασκευή 12/12/2014
Ώρες: 15:00-18:00
Σωκράτης Κονιόρδος
Θεματική Ενότητα Δ. Έρευνα Πεδίου: Πρόσβαση στο ερευνητικό πεδίο
(δ) Διαδικασίες & πρακτικές συμβουλές – ώρες: 3

Σάββατο 13/12/2014
Ώρες: 09:00-13:00 & 14:00-17:00
Γιώργος Τσιώλης
Θεματική Ενότητα ΣΤ. Νέα Εργαλεία Κοινωνικής Έρευνας – Βασικές Γνώσεις και Εμπειρικές Εφαρμογές• Εργαστηριακή Εκπαίδευση
1.(β) NVIVO (λογισμικό πακέτο επεξεργασίας ποιοτικών δεομένων) – ώρες: 7/10
Κυριακή 13/12/2014
Ώρες: 10:00-13:00 & 14:00-17:00
Βάσω Πετούση
Θεματική Ενότητα Ζ. Ανάλυση Κοινωνικών Ερευνητικών Δεδομένων, Σύνταξη Ερευνητικής Έκθεσης, Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών & Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Περιεχόμενο
(α) Ανάλυση δεδομένων (συσχέτιση, σύγκριση, κ.ά.) – ώρες: 2
(β) Σύνταξη της ερευνητικής έκθεσης – ώρες: 2
(γ) Συγγραφή Επιστημονικών εργασιών – ώρες: 2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι διαμορφώνεται το πρόγραμμα της πέμπτης εβδομάδας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης: «Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων – ΕΔΕΑΚ», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ», με κωδικό 07.08.73.12.01. για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, λόγω ασθένειας του κ. Χρίστου Χαλκιά. Δεν θα γίνουν τα προγραμματιζόμενα μαθήματα την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, οπότε και ακυρώνονται. Τα μαθήματα αυτά θα αναπληρωθούν στο τέλος του προγράμματος τον Ιανουάριο του 2015, κατά το τριήμερο 23-25 Ιανουαρίου.
Η διδασκαλία του μαθήματος «Ε. Στρατηγικές και Μέθοδοι Κοινωνικής Ανάλυσης» από την κα Αλεξάνδρα Τραγάκη, θα πραγματοποιηθεί κανονικά την προσεχή Παρασκευή 12/12/2014, 16.00-18.00.