Μεταδιδάκτορες

 

1. Μαρία Ξενιτίδου, στην υπ΄ αριθμ. 326/25-4-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας εγκρίθηκε η ανάληψη ως επιστημονική υπεύθυνη, με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “From Grexit to Brexit: interrogating notions of belonging and identity in Greece and the UK”

2. Αγγελική Παπαθανασίου, (επιβλέπουσα Αλίκη Λαβράνου), τίτλος εργασίας: “Υποκείμενο και Κεφάλαιο: Θεμελίωση και Κριτική των Μορφών Υποκειμενικότητας σε Μαρξιστικές και Μεταδομιστικές Θεωρήσεις του 20ου αιώνα” (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 331/24-10-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας) .

3. Δήμητρα Σιατίτσα,  (επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Αράπογλου), τίτλος εργασίας:”Κατοίκηση και επισφάλεια: Στεγαστικές διαδρομές νέων την περίοδο χειραφέτησης από την οικογένεια. Μια κοινωνιο-χωρική προσέγγιση” (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 337/20-3-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας).

4. Μιχάλης Νικολακάκης, (επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ζαϊμάκης), τίτλος εργασίας: “Τουρισμός και ελληνική κοινωνία τις πρώτες δύο μεταδικτατορικές δεκαετίες (1974-1994)” (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 338/17-4-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας).

5. Ειρήνη Θεοδωρακοπούλου, (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευγενία Πετροπούλου), τίτλος εργασίας: “Οι κοινωνικές Καινοτομίες ως διεργασίες στο πλαίσιο των Συστημάτων Βραχείων Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων: μια πολύ-συμμετοχική προσέγγιση στη δημιουργία θεωρητικού πλαισίου για τη μελέτη της Κοινωνικής Καινοτομίας”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 340/19-6-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

6. Ρεγγίνα Ελένη Μαντανίκα του Δημητρίου, (επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Βασίλειος Αράπογλου), τίτλος εργασίας: «Από την υποδοχή στην ένταξη (;): Επίσημη και ανεπίσημη διακυβέρνηση της μεταναστευτικής κινητικότητας και μετασχηματισμοί του κράτους στην Ελλάδα, από τος αρχές του 2000 έως σήμερα». Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 344/20-11-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

7. Χριστίνα Τσακιστράκη του Αθανασίου, (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βασιλική Πετούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Η σύμβαση του συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (“Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης”): Θεωρητικό Δικαιικό πλαίσιο και Εννοιολογική Ανάλυση”.  Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 346/22-1-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

8. Θεοχάρης Μαλαμίδης του Παναγιώτη, (επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος-Δημήτριος Σερντεδάκις, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Ο ρόλος της Κοινωνικής  και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην ένταξη των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα”.  Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 346/22-1-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

9. Γεώργιος Τσιρίδης του Βασιλείου, (επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος-Δημήτριος Σερντεδάκις, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Η φιλελευθεροποίηση στη δικτατορία των συνταγματαρχών: πολιτική ευκαιρία και θεσμικό αποτύπωμα της συλλογικής δράσης”.  Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 351/20-5-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

10. Γεώργιος Σουβλής του Δημητρίου, (επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννης Κουμπουρλής, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Το έργο του Perry Anderson από τη σκοπιά της ιστορικής κοινωνιολογίας και της διανοητικής ιστορίας”.  Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 352/17-6-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

 

Κανονισμός Π.Κ. για τη Μεταδιδακτορική έρευνα

Υπόδειγμα 1: Αίτησης Εκπόνησης Μ.Ε

Υπόδειγμα 2: Πρόταση Εκπόνησης Μ.Ε.