Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Πρόεδρος

TSIOLIS GEORGIOS

Γεώργιος Τσιώλης
tsiolisg@uoc.gr
Τηλ. 2831-077468 και 77497

Αναπληρωτής Πρόεδρος


Νικόλαος Σερντεδάκις
Τηλ.28310-077493

Γραμματέας Τμήματος


α/α Μαρίνα Μουνδριανάκη
regist@social.soc.uoc.gr,
moundrim@uoc.gr
Τηλ. 2831-077466, Fax 2831-077467

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών ΦοιτητώνΓαλάτεια Νταναλάκη
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:30-13:30
ntanalag@uoc.gr, Τηλ. 2831-077465

Εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών ΦοιτητώνΜαρία Ακουμιανάκη
socpms@social.soc.uoc.gr, maria.akoumianaki@uoc.gr
Τηλ. 2831-077491

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμήματος Κοινωνιολογίας


Σωτήριος Μιχελουδάκης
pdesociology@uoc.gr
Τηλ. 2831-077475

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 

 

 

 

 

Σημείωση: αντικαταστήστε το ” at ” με το @ για την σωστή συμπλήρωση του e-mail. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας.

ΦΕΚ μελών ΔΕΠ