Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών

όταν επιλέγεται, εμφανίζεται στις κατηγορίες κάτω από την 1η σελίδα