Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαθήματα

Σεμινάριο Διδασκόντων

Διαλέξεις

Συναντήσεις

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Εργαστήριο

Ανακοινώσεις

Εκδόσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  
 

 

Το πρόγραμμα οργανώνει περιοδικές συναντήσεις των διδασκόντων, καθώς και προσκεκλημένων Ελλήνων και ξένων ειδικών. Σε αυτές, παρουσιάζονται έρευνες και συζητούνται θέματα θεωρίας, μεθοδολογίας και διδασκαλίας. Ειδικότερα, η λειτουργία του Διαρκούς Σεμιναρίου Διδασκόντων έχει ως στόχο:

bullet

την επεξεργασία ειδικών θεμάτων για το κοινωνικό φύλο, μέσα από εισηγήσεις των συμμετεχόντων και συστηματική συζήτηση

bullet

την παρουσίαση κι ανάλυση των μεθόδων διδασκαλίας, για τη συνεχή βελτίωση κι αποτίμηση του παρεχόμενου διδακτικού έργου

bullet

τον σχεδιασμό περαιτέρω ερευνητικών κι εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα φύλου και ισότητας

bullet

την προώθηση δραστηριοτήτων τοπικών γυναικείων οργανώσεων και την εν γένει διασύνδεση με την τοπική κοινωνία.

 

 

 

 

 

 

Home Up