Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαθήματα

Σεμινάριο Διδασκόντων

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Εργαστήριο

Οπτικοακουστικό Υλικό

Βιβλιοθήκη

Βάση Δεδομένων

Workshops

Ανακοινώσεις

Εκδόσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

 

Στο χώρο του εργαστηρίου, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί συλλογή οπτικοακουστικού υλικού, σχετικού προς το αντικείμενο του προγράμματος, που θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη είτε των μαθημάτων, είτε των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό έχει καταρτιστεί κατάλογος με συγκεκριμένους τίτλους ταινιών και ντοκιμαντέρ, των οποίων η παραγγελία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα

 

 

 

Home Up