Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαθήματα

Σεμινάριο Διδασκόντων

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Εργαστήριο

Ανακοινώσεις

Εκδόσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 
 

 

ΕΠΕΑΕΚ

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ)

Τμήμα Κοινωνιολογίας Π.Κ

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Π.Κ)

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Π.Κ)

 

Πηγές για Θέματα Φύλου και Ισότητας

Γενική Γραμματεία Ισότητας

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ισότητα των Φύλων- Gender Equality

 


Σπουδές Φύλου και Ισότητας στην Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Π.Π.Σ. «Φύλο και Ισότητα»

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων»

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Π.Π.Σ. για Θέματα Φύλου και Ισότητας

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνέιο – Π.Π.Σ. «Φύλο και Χώρος»

Πάντειο Πανεπιστήμιο – Π.Π.Σ. "Σπουδές Φύλου και ισότητας στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Π.Π.Σ. «Κύκλος Διεπιστημονικών Μαθημάτων σε Θέματα Φύλου και Ισότητας»

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και Φύλα. Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις»

Πανεπιστήμιο Πειραιά – Π.Π.Σ. για Θέματα Ισότητας των Φύλων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Π.Π.Σ. για Θέματα Φύλου και Ισότητας

  


Σπουδές Φύλου και Ισότητας στη Μεσόγειο

Mediterranean Institute of Gender Studies

Αίγυπτος - American University in Cairo, Institute for Gender and Women's Studies

Γαλλία - Université de Toulouse-le-Mirail, Equipe Simone: Savoirs, Genre et Rapports sociaux de sexe

Ισπανία - Universidad de Alicante, Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM)

Ισπανία - Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer – IUEM

Ισπανία - Universidad de Granada, Instituto de Estudios de la Mujer

Ιταλία - Università della Calabria, Centro Interdisciplinare di Women’s Studies “Milly Villa”

Ιταλία - Università degli Studi di Torino, Centro Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne

Παλαιστίνη - Birzeit University, Institute of Women's Studies

Λίβανος - Lebanese American University, Institute for Women’s Studies in the Arab World

Ρουμανία - "Babeş-Bolyai" University in Cluj-Napoca, Interdisciplinary Group for Gender Studies

Τουρκία - Ankara University, KASAUM Ankara University Women's Studies Center

  


Γυναίκες κι επιστήμη

Women and science (European Commission – DG Research)

European Platform of Women Scientists

Gender Equality- Gender Mainstreaming – Activity and Progress Reports (European Commission)

UK Resource Centre for Women in Science, Engineering and Technology (SET)

Women and Science - UNESCO

Center for Excellence Women and Science

Belgian Women in Science

Femmes et Sciences

Donne e Scienza

Διεθνή Βραβεία για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

Γυναίκες κι Επιστήμη (ΓΓΕΤ)

Δίκτυο ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ (ΓΓΕΤ)

Αφιέρωμα Γυναίκες κι Επιστήμη (ΕΚΤ – «Περιοδικό Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία»)

 

 

Home Up